Polityka prywatności
Klauzula informacyjna RODO

Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE.
 1. Operatorem Serwisu www.meblepiatka.pl jest PIĄTKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Słowackiego 96a, 32-400 Myślenice, NIP 681-17-24-746, Regon 357052434.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.zenbox.pl.
 3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu.
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych.
 5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. LOGI SERWERA.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

8.DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. korzystania z Serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. analitycznych, np. w celu doboru usług do Państwa potrzeb; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, Państwa zainteresowania, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. otrzymywania informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 7. badania Państwa satysfakcji i określania jakości naszych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. w celu oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z wykorzystaniem profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
9.JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego sprzeciwu.

10. CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

11. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres zgody@meblepiatka.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie serwisu.

12.DO JAKICH ODBIORCÓW BĘDĄ PRZEKAZYWANE PAŃSTWA DANE?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom – wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy.

Państwa dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy także przekazać Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

13. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez firmę PIĄTKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Uprzejmie dziękujemy za kontakt. Jeżeli Państwa e-mail zawiera dane osobowe, albo takie dane
zostaną podane w kolejnej korespondencji, prosimy o zapoznanie się z następującymi
informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest PIĄTKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 96A, 32-400 Myślenice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000519205, NIP 6812058234,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem
korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających
wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, do dnia 25 maja 2018 r., stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach (w zależności od tego, czego dotyczy Państwa
korespondencja):
-udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
-udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację lub inne żądanie,
-przekazania informacji, o którą Państwo proszą,
-przedstawienia oferty i innych informacji handlowych w przypadku zamówienia takich informacji (w rozumieniu art. 10
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz w celach marketingu bezpośredniego (w
rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2014 r. Prawo telekomunikacyjne),
-w innych celach związanych z obsługą Państwa korespondencji.
Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez PIĄTKA – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu
administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a do dnia 25 maja 2018 r. – art. 23 ust. 1 pkt 5)
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).
Powyższe cele będą dalej łącznie zwane „Celami Przetwarzania”.
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej
realizacji Celów Przetwarzania, a następnie przez okresy przewidziane przepisami prawa (o ile
dotyczy), oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków
publiczno i administracyjno-prawnych PIĄTKA związanych z prawami lub obowiązkami, których
dana korespondencja dotyczy. W przypadku gdy kontaktują się Państwo w celu zgłoszenia
skargi/reklamacji lub innych roszczeń (łącznie „Reklamacja”).
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zbadania zasadności takiej Reklamacji,
udzielenia odpowiedzi oraz przez okres ewentualnej odpowiedzialności przewidzianej prawem, związanej z Reklamacją
lub sprawą, której Reklamacja dotyczy. W zakresie wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia
zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy PIĄTKA.
W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy
PIĄTKA, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy
i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach
marketingowych PIĄTKA.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z PIĄTKA
będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz PIĄTKA usługi
kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.).
Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres
potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i
podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie
będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu nie zamówionych ofert handlowych tych
podmiotów.
Macie Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa
szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania. Mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: zgody@meblepiatka.pl). Przysługuje Państwu także prawo
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Close Menu